WTW staat voor warmteterugwinning; een installatie waarmee frisse buitenlucht wordt voorverwarmd met gebruikte binnenlucht door middel van een warmtewisselaar. Het balansventilatie systeem in onze toren is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. In dezelfde ruimte als de CV ketel bevindt zich een zogenaamde ventilatiebox, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, keuken en toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in de leefruimtes en slaapkamers. Gebalanceerde ventilatie wordt vrijwel altijd met een WTW-unit (WarmteTerugWinning) toegepast. Zo wordt tot 90% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, teruggewonnen (gerecupereerd) en terug in de woning gebracht (bron: wikipedia).

Meer info: MilieucentraalVereniging Eigen Huis

Correct gebruik van het systeem

Stand 1: Er is niemand thuis, ook als het huis tijdens bijvoorbeeld een vakantie voor langere tijd leeg staat. Dat is geen energieverspilling en de woning wordt dan wel voldoende gelucht. Het is niet verstandig om het systeem helemaal uit te schakelen, omdat er dan nog maar weinig lucht door het systeem circuleert.

IMG_1045

Stand 2: Zodra er iemand thuis is. Ook ’s nachts is stand 2 de beste optie.

Stand 3: Tijdens het koken, douchen of klussen is het goed om de schakelaar tijdelijk op stand 3 te zetten (tot 20 minuten na het koken, douchen of klussen).

Tip: Wist u dat in de ventilatiebox naast de warmtewisselaar ook een klein verwarmingselement is ingebouwd? Deze verwarmt de frisse buitenlucht in de winter nog eens extra door middel van CV warmte en dient tevens als vorstbeveiliging. Let er daarom op dat de thermostaatknop aan de zijkant van de ventilatiebox helemaal open staat (stand 6).

Klachten

Gebalanceerde ventilatie met een WTW is vooral onder druk van de strengere EPN (NL) en EPB (Be) vanaf het jaar 2000 populair geworden. In de hoogtijdagen in 2003/2004 had systeem D -volgens de toenmalige stichting HR-ventilatie- in Nederland een marktaandeel van bijna 50 procent. Door slecht ontwerp en ondermaatse uitvoering zijn de laatste jaren veel klachten over gebalanceerde ventilatie ontstaan met als voorbeeld de Vinex-wijk Vathorst bij Amersfoort. Uit onderzoek van GGD bleek dat de woningen onvoldoende werden geventileerd, wat tot gezondheidsklachten zou kunnen leiden (bron: wikipedia). Onlangs is in ons eigen gebouw gebleken dat het niet reinigen van de filters zelfs brandgevaar tot gevolg kan hebben.

Periodiek Onderhoud

Net als alle apparaten hebben ook de WTW-units periodieke aandacht nodig om de correcte werking te garanderen. Het gaat dan om het reinigen van de warmtewisselaar en het schoonmaken/vervangen van de filters.

Om de werking van balansventilatie weer naar het originele niveau terug te brengen wordt geadviseerd het systeem elke 4 jaar collectief te reinigen. In de woning worden dan de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • reinigen van de afzuigkanalen in de woning;
  • reinigen van de WTW-installatie;
  • het vervangen van de filters van de WTW-box;
  • ten slotte het afstellen van de afzuig- en uitblaasopeningen zodat de ventilatie in de woning weer in balans is.

Kosten (prijspeil 2012)

De kosten bedragen gemiddeld € 150,- per woning. Tijdens de reiniging zal ook de rest van de installatie geïnspecteerd worden. Hieruit kan eventueel een aanbeveling volgen om bepaalde onderdelen of zelfs de gehele unit te vervangen.

Stroomverbruik WTW

Voor een goede ventilatie moet de WTW altijd aan staan! Misschien vraagt u zich af wat het stroomverbruik van deze installatie is. Op stand 1 verbruikt de standaard gemonteerde Stork WTW-11 zo’n 75 Watt. Vermenigvuldig je dit met 24 uur x 365 dagen per jaar, dan kom je op een jaarverbruik van 657 kWh. Bij een tarief van € 0,20 per kWh zijn de jaarlijkse kosten voor de WTW op stand 1 dus ongeveer 130 euro.

 

Ten slotte

Het schoonmaken van de WTW installatie zal een beter leefklimaat tot gevolg hebben, de woningen zullen goed geventileerd worden, de temperatuur behaaglijker. Naast het belang van frisse lucht voor uw gezondheid heeft uiteraard de brandveiligheid van de installatie een hoge prioriteit. Een schone WTW-installatie kan tevens tot gevolg hebben dat er minder gestookt hoeft te worden omdat een deel van de warmte al door de installatie geleverd wordt en de drogere lucht uit de WTW beter verwarmd kan worden dan vochtige lucht. Al met al een kleine investering die zich dubbel en dwars terugverdient.