Vereniging van Eigenaren Slotertoren

Ardennenlaan 144 – 188, 1066 SE Amsterdam

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaren Slotertoren 24 april 2017

Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op het “Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten” versie 17 januari 2006 Model BRS01E van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie). Daar waar dit huishoudelijk reglement strijdig is met het Modelreglement, prevaleert de tekst van het modelreglement.