De parkeergarage van de Slotertoren biedt onderdak aan auto’s, motoren en bakfietsen. De parkeergarage is binnendoor bereikbaar vanuit de Slotertoren, maar ook buitenom via een deur halverwege de oprit of een deur op het laad&los-terrein van buursuper Dirk. De deuren zijn te openen via de Salto-tags (verkrijgbaar bij huismeester).

Handzender
De roldeur om een voertuig naar binnen of buiten te rijden werkt via een handzender van Hörmann (verkrijgbaar via huismeester). Het indrukken van het bovenste knopje op de handzender opent de deur. Een gele lamp knippert binnen en buiten om te waarschuwen dat een voertuig de roldeur passeert. Een sensor detecteert dat een voertuig is gepasseerd waarna de roldeur automatisch sluit. Om ongewenste indringers te voorkomen: wacht in de nabijheid van de roldeur totdat deze volledig is gesloten. Bewaar de handzender niet in de auto; bij een inbraak kan een crimineel daarmee gemakkelijk wegkomen. Tip: de handzender werkt op een batterij; schaf meteen een reserve-batterij aan en houdt deze onder handbereik.

Ventilatie
De parkeergarage is voorzien van (rook-)gasdetectiesysteem en een ventilatiesysteem. Desondanks is het om gezondheidsredenen sterk af te raden om de motor lang te laten draaien in de garage. Start de motor en rijd meteen weg.

Geen opslag
Het Huishoudelijk Reglement verbiedt de parkeergarage te gebruiken voor de opslag van spullen (o.a. vanwege brandgevaar).

Elektrisch rijden
Het Bestuur oriënteert zich op laadoplossingen ten behoeve van elektrisch rijden (januari 2023). Door middel van een enquete onder de leden (bewoners en gebruikers van de garage) wil het bestuur inzicht krijgen in de huidige en toekomstige laadbehoefte.
De overheid stelt een subsidie beschikbaar voor het verkrijgen van een advies door een gespecialiseerd bureau. Dat advies geeft houvast ten aanzien van kosten, veiligheid, inrichting oplaadpunten en benodigde stroomcapaciteit. Het bestuur wil een dergelijk advies inwinnen zodra enquete-resultaten daartoe aanleiding geven.

In de buurt van de Slotertoren zijn er vooralsnog voldoende publieke laadpalen (11 kW). Snelladen kan o.a. bij het BP station aan de Oude Haagseweg (150+ kW). Achtergrondinformatie elektrisch laden.