//www.vveslotertoren.nl/wp-content/uploads/2014/10/IMG_3092-Version-2.jpg

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur is bezig om de algemene ledenvergadering voor te bereiden. Deze wordt gehouden op maandag 6 Mei a.s. om 20:00h.

Meer informatie hierover zal gecommuniceerd worden in het mededelingenbord, de liften, de website alsmede via een schriftelijke uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Chris, René, Ugur en Frank

Liftstoringen

Het zijn helaas bijna altijd dezelfde bewoners die bellen. Indien u een storing constateert, bel dan direct Orona. Dank u.

Nieuw emailadres huismeester

Onze huismeester, Uwe Tharun-Seymour, is de bereiken via email hmvvenieuwsloten@gmail.com. Bij huishoudelijke zaken graag bestuur, Munnik en huismeester informeren per mail. Foto’s helpen!

Voorbereiding/Poging tot inbraak

Let op wie U binnen laat. Geen onbekenden/collectanten/etc.

Wacht tot de buitendeur dicht is (duurt langer bij  gebruik automatische, zwarte knop).

Bij tegenwind de deur achter U dicht drukken. Ook bij fietsenkelder en garage!

Advies politie: verhoogde alertheid bewoners gewenst.

Aktie van insluipers: er was tussen de deur en de post een klein takje geplaatst:

Geen Airbnb verhuur

Wellicht ten overvloede: Airbnb verhuur is niet toegestaan in onze woontoren.