De datum voor de Algemene Leden Vergadering, afgekort tot ALV zal plaatsvinden op

18 Juni .a.s. en zal starten om 20:00h en rond 22:00 afgelopen zijn. We zullen de zaal “Kortrijk” gebruiken, deze was voorheen bekend als “De Grote Zaal .

Deze zal, net als vorig jaar, plaatsvinden in het Huis van de Wijk België.

Het adres is Hageland 117.

Meer informatie zal via de website, de algemene mededelingen in de lift en via het informatiebord in de gang, kenbaar gemaakt worden.

Agenda:

  • Opening
  • Ingekomen stukken
  • Notulen vorieg ALV d.d. 24 april 2017
  • Jaarrekening 2017
  • Begroting 2018 en vaststellen reguliere maandbijdrage
  • Verkiezingen leden bestuur en kascommissie
  • Afhandeling schade in woningen door gevellekkage
  • Algemene gang van VvE zaken / Mededelingen bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

 

 

Het is belangrijk dat u aanwezig bent om uw stem te laten horen!