Gevelonderhoud
De afgelopen maanden heeft er groot onderhoud aan de gevel en de kozijnen plaatsgevonden en we zijn blij met het resultaat. De kozijnen aan de Noordzijde zullen volgens planning in maart worden gedaan.

Liften
De liften hebben de afgelopen maanden niet optimaal gefunctioneerd. Na de grote storing in oktober heeft Orona samen met de fabrikant nieuwe software geïnstalleerd mbt de besturing van beide liften. En hoewel beide liften rijden op dit moment, is er nog steeds sprake van een communicatiefout tussen beide liften, die op korte termijn door een specialist opgelost gaat worden.

Bestuurszaken
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een penningmeester en we zijn erg blij te kunnen meedelen dat Ugur Ozdemir (177) deze taak op zich wil nemen. Er is echter behoefte aan meer nieuwe bestuursleden, daar de voorzitter in februari 2018 gaat verhuizen. Om die reden hebben we de afgelopen maanden met meerdere mensen gesproken en uiteindelijk zijn Chris Vos (178) en Frank Nijsten (162) bereid gevonden om in het nieuwe bestuur zitting te nemen. Dit betekent dat er op de komende ALV in april 2018 4 bestuursleden zullen worden voorgedragen, de 3 genoemde mensen en René Visser, die al sinds september mbt technische zaken actief meedraait. Daarnaast heeft het bestuur twee geweldige steunpilaren in de personen van Jaap Kras (juridische zaken) en Lon van den Akker (digitale camerasysteem). Tenslotte worden onze buxussen inmiddels liefdevol verzorgd door Ilonka Brouwers.

Martijn Roovers, onze oud-voorzitter, is bereid gevonden om vanaf medio februari t/m de komende ALV als interim-voorzitter te fungeren.

Tenslotte wensen we allen hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

Graag zien we u op onze Nieuwjaarsborrel op maandag 15 januari a.s. van 16.30 tot 19.00 uur in de centrale hal!