Gevelwerkzaamheden
Sinds medio augustus wordt de gevel van onze toren gerepareerd en geschilderd evenals het houtwerk aan de buitenzijde. De werkzaamheden worden uitgevoerd door onderhoudsbedrijf Van Tour uit Den Haag en begeleid door HS Techniek. Bij de werkzaamheden is een uitvoerig Sikkens rapport leidend voor de uitvoering en Sikkens voert ook controles uit op het werk. De buitenkant van het trappenhuis wordt komend weekend met een hoogwerker schoongemaakt en behandeld.

De verwachting is dat de klus eind oktober zal zijn afgerond.

Kozijnen renovatie
Op 26 september is SKK begonnen met de renovatie van de schuiframen en de schuifpuien. Zoals reeds eerder gemeld worden de komende weken de appartementen aan de ZW-kant (144-186) en de Z-ZO-kant (145-187) aangepakt en worden de appartementen aan de NO-kant (146-188) in maart 2018 gerenoveerd.

Beveiligingscamera’s
Afgelopen maand zijn er door VMT nieuwe camera’s geïnstalleerd, met een uitbreiding van 4 camera’s. Deze laatste zijn in de centrale hal en in de P-garage geplaatst. Het systeem is i.t.t. de oude opstelling ook zeer gebruiksvriendelijk. De beelden kunnen nu n.l. bekeken worden vanaf een PC.

Door Jaap Kras (186) is voor de VVE een wettelijk verplicht privacy protocol opgesteld en Lon van de Akker (182) is bereid gevonden om als coördinator van het digitale systeem te fungeren. (Het privacy protocol hangt in de centrale hal en is beschikbaar op onze website.)

Liften
In vervolg op onze eerdere melding m.b.t. de liften heeft het bestuur samen Rogier Vlaar van Munnik Beheer de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met Orona over de service en het onderhoud met ingang van 1 oktober 2017. Ook hebben we een onafhankelijke partij, Liftmanagement Nederland een grondige inspectie laten uitvoeren. Ze hebben kritisch naar de uitvoering van de modernisering van 2014 gekeken, alsook naar de staat van onderhoud en de vele storingen. De conclusies uit het inspectierapport zijn gedeeld met Orona en meegenomen in de afspraken voor de toekomst. We hebben een full service onderhoudscontract afgesloten voor 3 jaar, waarbij Orona een inspanningsverplichting heeft m.b.t. het maximum aantal storingen per jaar.

N.B. storingen die veroorzaakt worden door vandalisme e.d. komen te allen tijde volledig voor onze rekening. Dit betekent dat we zuinig op onze liften moet zijn en o.a. bij verhuizingen e.d. voldoende beschermende maatregelen dienen te nemen (denk er ook aan tijdig een verhuissleutel te vragen bij de huismeester in voorkomende gevallen!)

Bestuurszaken
Helaas is het bestuur sinds 1 oktober uitgedund door het vertrek van Sander Pieters. Hij was zeer kundig op het technisch- en onderhoudsvlak en hij en zijn vrouw Jacqueline Bibo hebben de afgelopen jaren een enorme positieve bijdrage geleverd aan de aankleding en uitstraling van onze toren, waarvoor dank. Gelukkig hebben we intussen René Visser (173) bereid gevonden om zijn plaats in te nemen en hopen we hem op de eerstvolgende ALV officieel voor te kunnen dragen.

We zijn verder op zoek naar een penningmeester. Mike Keip zou deze taak op zich nemen, maar heeft door persoonlijke omstandigheden, hier geen invulling aan kunnen geven. Derhalve vragen we belangstellenden voor deze functie zich te melden bij de voorzitter (jan@vveslotertoren.nl).

Tenslotte zijn door het vertrek van Sander en Jacqueline ook onze buxussen hun trouwe verzorgers kwijt. We zoeken derhalve bewoners met groene vingers die eventueel bij toerbeurt deze schone taak op zich willen nemen. Graag aanmelden bij het bestuur.