Insluiping en diefstal

De afgelopen maand hebben we te maken gehad met insluipers in het gebouw, waarvoor we al eerder uw aller alertheid hebben gevraagd. Desondanks is er begin juni een motorfiets gestolen alsmede een aantal koffers van een andere motor. We hebben met de huismeester en de wijkagent een ronde gelopen en gekeken wat er nog verbeterd kan worden (o.a. sloten en camera’s).

Ook zijn er camerabeelden aan de recherche gegeven, waar deze de aandacht aan heeft besteed die het verdient. Inmiddels zijn er sloten verbeterd, een deur vervangen en zijn we in afwachting van de offertes van 2 bedrijven om de beveiliging met camera’s en opnameapparatuur te verbeteren. Ondanks alle technische aanpassingen en verbeteringen geldt:

LET OP EN LAAT GEEN ONBEKENDEN BINNEN IN ONS GEBOUW!

Liften

De afgelopen maand is er een evaluatiegesprek geweest met Orona. Hierbij hebben wij wederom onze grote zorg geuit over het grote aantal storingen. Weliswaar zijn tot op heden nagenoeg alle storingen onder garantie opgelost, maar op 1 oktober a.s. loopt de verlengde garantieperiode af. We zullen dan een nieuw onderhouds-contract afsluiten met een prestatieverplichting voor Orona.

Orona zal met korting nog een deurmotor vervangen. Verder gaat een inspecteur een rapport opstellen over de kwaliteit van het onderhoud incl. een onderhouds-prognose.

Gevelwerkzaamheden

Het groot onderhoud aan de gevels zal medio augustus (week 33), van start gaan en doorlopen tot begin oktober van dit jaar. De werkzaamheden worden begeleid door HS Techniek en binnenkort zullen we het totale planningsoverzicht ontvangen.

Kozijnen

Het onderhoud aan de kozijnen door SKK zal in 2 gedeelten plaats vinden. Vanaf begin september, zullen de kozijnen en schuifdeuren van de appartementen aan de ZW-kant (144–186) en de Z/ZO-kant (145–187) worden aangepakt en in maart 2018 worden de appartementen aan de NO-kant (146-188) gerenoveerd.

SKK zal met alle eigenaren separaat afspraken maken over de uitvoeringsdatum.

Stay alert!

Some weeks ago, we informed you that intruders had been spotted on the camera. We asked everyone to stay alert and not to let unknown persons enter our building. However, the thieves managed to steal a motorcycle and other belongings from our P-garage some weeks later!

The construction work and painting of the outside will commence medio August and last until the beginning of October.

The maintenance of the windows is planned in September for the South West and South East side of the building. The North East side is planned for March 2018.

SSK will approach all owners for an appointment.

 

 

 

 

 

 

2017 Nieuwsbrief zomer 28 juni 2017 pdf