Bij deze wil het bestuur zijn dank uitspreken aan alle eigenaren die aanwezig waren tijdens de ALV van 24 april jongstleden. Dankzij de hoge opkomst hebben we een belangrijk besluit kunnen nemen over de nieuwe MJOP, die de komende decennia in het onderhoud van de Slotertoren  voorziet. Ondanks een op zijn tijd pittige discussie en (terecht) kritische vragen uit de zaal hopen we dat de grootste bezorgdheid is weggenomen en we uit kunnen kijken naar de eerste positieve ontwikkelingen rond ons mooie pand.

Het voorstel voor de gevelwerkzaamheden in combinatie met het grote onderhoud aan de kozijnen is met ruim 70% van de stemmen aangenomen. Het bestuur is erg blij met deze duidelijke uitslag, waarmee de bewoners hun blijk van vertrouwen in de opgestelde plannen hebben gegeven. We zijn erg gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan!