Hierbij nog wat extra informatie over de werkzaamheden die binnenkort verricht zullen worden in de parkeergarage van het gebouw aan de Ardennenlaan 144 – 188.Wij hadden u reeds geïnformeerd dat op 30 maart en 31 maart nieuwe nummering op de parkeerplekken wordt aangebracht.

In verband met de droogtijd van de verf willen wij alle eigenaren van auto’s, motoren, scooters en fietsen, die geparkeerd staan in onze Parkeergarage waarschuwen dat vanaf donderdag 30 maart

08.00 uur tot zaterdag 1 april 13.00 uur de garage voor iedereen geheel gesloten is.

Dit betekent dat alle motorvoertuigen, die op genummerde plaatsen staan voor donderdag 08.00 uur uit de garage dienen te worden verwijderd. Alle fietsen en scooters, die tegen de muren achter in het eigen parkeervak zijn geplaatst, kunnen in principe blijven staan, mits men gedurende de periode dat de garage gesloten is, deze niet gaat gebruiken.

In de bijlage een kaart waarop staat aangegeven welke nummers worden toegewezen aan de parkeerplaatsen. De oorspronkelijke nummering van jaren terug wordt weer in ere hersteld. De oorspronkelijke nummering van 1 t/m 50 is ooit vervangen door huisnummers, maar dat leidt vaak tot verwarring, zodra iemand de plek los van de woning verkoopt.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.